Tin tức TGĐ họp tổng kết cuối năm với lãnh đạo tập đoàn nhựa Rạng

Hình ảnh TGĐ họp tổng kết cuối năm với lãnh đạo tập đoàn nhựa Rạng Đông.

Xem thêm

Tin tức Khách hàng đánh giá 2 nhà máy RDF- RDH đạt tiêu chuẩn chất lượng theo ISO3485

Hình ảnh Khách hàng đánh giá 2 nhà máy RDF- RDH đạt tiêu chuẩn chất lượng theo ISO3485.

Xem thêm

Tin tức Giới thiệu mô hình sản xuất kinh doanh với CLB Doanh nhân SG

Hình ảnh Giới thiệu mô hình sản xuất kinh doanh với CLB Doanh nhân SG

Xem thêm

Tin tức Khách hàng tham quan nhà máy

Hình ảnh Khách hàng tham quan nhà máy tại Rạng Đông Healthcare Long An.

Xem thêm

Tin tức Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chất lượng và doanh số

Hình ảnh Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chất lượng và doanh số tại Rạng Đông Healthcare Long An.

Xem thêm

Tin tức Họp giao ban hàng tuần

Hình ảnh Họp giao ban hàng tuần.

Xem thêm