News Rang Dong Plastic Group (Rang Dong Holding) successfully organized the Annual General Meeting of Shareholders in 2020

On 06/06/2020, Rang Dong Plastic Group – Rang Dong Holding Joint Stock Company (Rang Dong Holding) successfully organized the Annual General Meeting of Shareholders in 2020. At the meeting, shareholders with majority of votes Thanh, approved the operation results in 2019; and orientations, work plans 2020 such as plans to increase charter capital, supervision, personnel […]

View more

News Rang Dong Plastic has officially got ISO 13485: 2016 Certification for Health products

“It is with great joy to write this congratulatory message to you on your Certification Achievement. You have demonstrated your ongoing compliance and commitment to the adoption of world’s best practice, we are proud of your efforts and achievement. Please kindly see the attached file for final certificate of MD 727103… Thank you very much. […]

View more

News (Tiếng Việt) Year end part- khen thưởng cuối năm

(Tiếng Việt) Hình ảnh Year end part- khen thưởng cuối năm.

View more

Health and life Lễ ký kết hợp tác giữ Rạng Đông Healthcare và Medline

(Tiếng Việt) Ngày 29/08/2019, Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare và Công ty Medline Industries, INC sẽ diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện với mục tiêu “Sản xuất các sản phẩm phục vụ cho ngành y tế mang tầm khu vực, tạo ra đòn bẩy cho ngành công nghiệp sản xuất nói riêng

View more

Health and life [Thư cảm ơn] Khách hàng, đối tác tham dự buổi lễ ký kết Rạng Đông Healthcare và Medline

(Tiếng Việt) Kính gửi: Quý khách – Qúy Đối Tác Lời đầu tiên BGĐ cùng toàn bộ nhân viên Công ty cô phần Rạng Đông Holding – Công ty cổ phẩn Rạng Đông Healthcare xin gửi lời cảm ơn đến tất cả Quý khách và Quý Đối Tác đã bỏ thời gian quý báu của mình để….

View more