News (Tiếng Việt) TGĐ họp tổng kết cuối năm với lãnh đạo tập đoàn nhựa Rạng

(Tiếng Việt) Hình ảnh TGĐ họp tổng kết cuối năm với lãnh đạo tập đoàn nhựa Rạng Đông.

View more

News (Tiếng Việt) Giới thiệu mô hình sản xuất kinh doanh với CLB Doanh nhân SG

(Tiếng Việt) Hình ảnh Giới thiệu mô hình sản xuất kinh doanh với CLB Doanh nhân SG

View more

News (Tiếng Việt) Khách hàng tham quan nhà máy

(Tiếng Việt) Hình ảnh Khách hàng tham quan nhà máy tại Rạng Đông Healthcare Long An.

View more

News (Tiếng Việt) Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chất lượng và doanh số

(Tiếng Việt) Hình ảnh Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chất lượng và doanh số tại Rạng Đông Healthcare Long An.

View more

News (Tiếng Việt) Họp giao ban hàng tuần

(Tiếng Việt) Hình ảnh Họp giao ban hàng tuần.

View more