News Introduce the production and business model to the Saigon Entrepreneurs Club

(Tiếng Việt) Hình ảnh Giới thiệu mô hình sản xuất kinh doanh với CLB Doanh nhân SG

View more

News Determination to achieve quality and sales objectives

(Tiếng Việt) Hình ảnh Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chất lượng và doanh số tại Rạng Đông Healthcare Long An.

View more

News Weekly Progress meeting

(Tiếng Việt) Hình ảnh Họp giao ban hàng tuần.

View more

News ISO quality awareness training

(Tiếng Việt) Hình ảnh Đào tạo về nhận thức chất lượng ISO.

View more

News The Project – R&D room

(Tiếng Việt) Hình ảnh phòng Dự án – R&D tại Rạng Đông Healthcare Long An.

View more