Year end party khen thưởng cuối năm Tin tức       13/02/2020

Hình ảnh Year end party khen thưởng cuối năm.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO đạt yêu cầu audit của khách hàng

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO đạt yêu cầu audit của khách hàng

Khen thưởng quản lý xuất sắc năm 2019

Khen thưởng quản lý xuất sắc năm 2019

Biểu diễn văn nghệ mừng xuân